Servicii

Servicii Contabile si Financiare

Pentru PFA si Intreprinderi Individuale

 • Organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla
 • Intocmirea jurnalelor legale pentru contabilitatea in partida simpla (registrul jurnal de incasari si plati, registrul inventar si alte documente contabile prevazute de legislatia in materie)
 • Calcularea impozitului pe venit si intocmirea declaratiilor obligatorii pentru Administratia Financiara

Pentru Societăți Comerciale și ONG​

 • Evidenta contabila completa (jurnale, registre, fise cont, situatii furnizori-clienti, balanta contabila lunara)
 • Evidenta si calculul amortizarii imobilizarilor, conform normelor legale in vigoare
 • Intocmire si depunere bilanturi
 • Intocmire documentatii pentru accesare credite bancare, BVC, cash-flow
 • Intocmire documentatii pentru leasing
 • Intocmire documentatii pentru inregistrarea in scop de TVA si pentru inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari
 • Calcularea, intocmirea si depunerea declaratiilor privind obligatiile la bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale
 • Intocmirea raportarii intrastat, pentru fluxuri intracomunitare
 • Intocmire documente de contabilitate primara (NRCD,bon consum,registru de casa, etc.)
 • Delegarea unei persoane la sediul beneficiarului pentru consultanta in privinta intocmirii documentelor de evidenta contabila primara
 • Inventarieri de patrimoniu
 • La cerere va putem ajuta si indruma in organizarea propriului departament financiar-contabil si la intocmirea manualului de proceduri contabile(obligatoriu din punct de vedere legal)

Servicii Personal, Salarizare, Resurse Umane

 • Intocmire contracte de munca, acte aditionale legate de acestea
 • Calcul si evidenta salarii, completarea si transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor,intocmirea si transmiterea prin mijloace electronice de transmitere la distanta a declaratiei 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale si impozitului pe venitul din salarii
 • Intocmire adeverinte la solicitarea angajatilor proprii si pentru angajatii clientilor nostri
 • Intocmire si depunere fise fiscale anuale, sau alte documente care vor inlocui fisele fiscale, conform prevederilor legale

Expertiza si Consultanta Financiar-Contabila

 • Consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala (impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA) si transmiterea prin email,de informari privind modificarile legislative utile in activitatea Dvs
 • Calculul taxelor si impozitelor datorate potrivit legii, in functie de specificul fiecarei forme de activitate (SA, SRL, asociatii non profit, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale)
 • Intocmirea si depunerea declaratiei anuale privind profitul realizat
 • Calculul si intocmirea declaratiilor pentru impozitele datorate de persoanele fizice care obtin venituri supuse impozitarii, din diverse activitati

Servicii de Inventariere a Patrimoniului

 • Oferim servicii de inventariere a patrimoniului pentru companii si institutii indiferent de numarul activelor detinute
 • Avem experienta participarii la doua inventarieri anuale consecutive ale activelor BCR din judetele: Brasov, Sibiu, Prahova, precum si la inventarierea si evaluarea post-inventariere a bunurilor pentru unele scoli si gradinite

Servicii ONRC

Alte Servicii

 • Intocmirea documentatiei necesare infiintarii societatilor comerciale, sau modificarii actului constitutiv prin acte aditionale ulterioare
 • Intocmire bilanturi de lichidare pentru societatile comerciale care se dizolva la cererea acestora
 • Analize economico-financiare privind rezultatele activitatii societatii,calcul de indicatori (lichiditate, solvabilitate, rentabilitate, etc)-la cererea clientului
 • Asistenta contribuabilului pe timpul inspectiei fiscale